MAiS

 


Wij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra kunnen voor u de volledige maisoogst verzorgen.
 


MAISZAAIEN
Wij beschikken over 2 Gaspardo maiszaaimachines, een 6 en een 12-rijer.

Maiszaaien met Gaspardo 12-rijer,  Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, NIeuwleusen, Dedemsvaart, Dalfsen, hardenberg, overijssel

Met onze 12-rijer kunnen wij maïszaaien met behulp van GPS-RTK systeem. Hiermee is het ook mogelijk om na het bemesten met drijfmest op 75 cm. rij afstand de maïszaden exact boven de drijfmest te zaaien. Ook is het nu mogelijk om met onze 12-rijer vloeibare kunstmest toe te dienen tijdens het maiszaaien.


Zie voor meer informatie over maïsbemesting maïs nieuwsbulletin


Maiszaaien met Gaspardo 12-rijer, 2011, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart   Maiszaaien met Gaspardo 12-rijer, 2011, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart

Klik hier voor meer informatie over drijfmest rijenbemesting om de folder te downloaden.


Maiszaaien met Gaspardo 6-rijer, 2011, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart

Het voordeel van deze brede zaaimachine is dat er weinig sporen op het land/kopakker gemaakt worden. Zodat er zo min mogelijk structuurschade ontstaat. Beide zaaimachines zijn voorzien van granulaatbakken waarmee physiostart toegediend kan worden.

Maiszaaien met Gaspardo 6-rijer, 2011, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Nieuwleusen, Balkbrug, Dedemsvaart   Maiszaaien Gaspardo 6-rijer, 2011, Loonbedrijf  & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, dedemsvaart

Klik hier voor meer informatie over Physiostart om de folder te downloaden.
Daarnaast kan met onze 6-rijer ook korrelkunstmest toegediend worden.


Ook voor de levering van maïszaad en maïsmap kunt u bij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra terecht.

 

 

Gewasbescherming

Gewasbescherming is van groot belang om de gewassen 'gezond' te houden. Men kan onderscheid maken tussen mechanische onkruidbestrijding en chemische onkruidbestrijding. Mechanisch is dus zonder bestrijdingsmiddelen. Ook hiervoor kunt u bij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra terecht.

 

Chemische onkruidbestrijding

Wij beschikken over een Agrifac zelfrijdende veldspuit met een maximale werkbreedte van 33 meter.

Maisspuiten, mais spuiten, gewasbescherming maisland, onkruidbestrijding, Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart, Dalfsen, Hardenberg, Overijssel


Wij kunnen hiermee bespuitingen uitvoeren in het maisland. Bij het spuiten in het maisland op smalle cultuur banden, zodat er zo min mogelijk schade in het gewas onstaat. Doordat wij nauwe contacten met onze bestrijdingsmiddelen leveranciers hebben. Kunnen wij u voorzien van goede adviezen. ( Levering gewasbeschermingsmiddelen / onkruidbestrijdingsmiddelen ).

Maisspuiten, mais spuiten, gewasbescherming maisland, onkruidbestrijding, Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart, Dalfsen, Hardenberg, Overijssel   Maisspuiten, mais spuiten, gewasbescherming maisland, onkruidbestrijding, Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart, Dalfsen, Hardenberg, Overijssel


Grasonderzaaien in mais met rolschoffel,

Net voordat de rijen zich sluiten, wordt het gras onder de mais gezaaid. Tegelijk wordt ook het onkruid geschoffeld en de nakiemers aangepakt. Hierdoor kan tijdens de chemische onkruidbestrijding met een eventueel lagere dosering worden gespoten en is het op zandgrond verplichte nagewas al direct ingezaaid.

Grasonderzaaien in mais met rolschoffel, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Waarom gras onderzaaien in mais?

Maïs neemt alleen de stikstof op die het nodig heeft. Dit gebeurt hoofdzakelijk in juni en juli. De niet-opgenomen stikstof en de stikstof die via mineralisatie later in het seizoen nog vrijkomt, is gevoelig voor uitspoeling. Om dit te beperken zaaien we een vanggewas c.q. groenbemester. Na de oogst zaaien vergroot echter het risico op een matig ontwikkeling. Om dit te vermijden zaaien we eind juni wanneer de maïs ongeveer 40 cm hoog is.vlak voordat de maisrijen "dicht" staan 20 kg Italiaans Raaigras. Dit doen wij met een pneumatische zaaimachine die tijdens het rolschoffelen het gras tussen de maïs zaait. Op deze manier leggen we meer stikstof vast dan met een groenbemester in de herfst. Bovendien levert dit extra organische stof. Doordat het vanggewas al goed ontwikkeld is ten tijde van de oogst, levert dit extra draagkracht tijdens de snij- of korrelmais oogst. Hier hebben wij in praktijk goede ervaringen mee op gedaan.


Grasonderzaaien in mais met rolschoffel, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Grasonderzaaien in mais met rolschoffel, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

Het gras onderzaaien biedt een aantal grote voordelen namelijk:

• Goed ontwikkeld vanggewas maakt een besparing op de bemesting van het volgende gewas mogelijk.
• De hoge opname van stikstof en fosfaat komt weer ten goede aan het volggewas.
• Betere draagkracht door gras onder de maïs.
• Na de oogst staat er gelijk gras. In korte tijd staat er een snee gras op.
• Gras is een goede onkruidonderdrukker.
• Het verbetert de structuur van de grond tijdens het groeiseizoen.
• Ook bij CCM of MKS een effectief vanggewas mogelijk


Met deze combinatie is het ook mogelijk i.p.v. gras onderzaaien, kunstmest bij de maisrijen toe te dienen

Om ook in een kleiner gewas stadium te kunnen schoffelen. Beschikken wij ook over een ZIBO messchoffel met roetverdelgers. 

Wiedeggen

Voor het wiedeggen beschikken wij over een Hatzenbichler wiedeg met een werkbreedte van 12 meter.

Loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, wiedeggen, mechanisch onkruidbestrijden, onkruidbestrijding,

Wiedeggen moet bij voorkeur enkele dagen na zaai en voor opkomst uitgevoerd worden. Het ideale tijdstip is het zogenaamde wittedraadjesstadium van de onkruiden. Dit is vlak voor opkomst van de eerste onkruiden.

loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, wiedeggen, mechanisch onkruidbestrijden, onkruidbestrijding.   Loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, wiedeggen, mechanisch onkruidbestrijden, onkruidbestrijding 

Het doel van wiedeggen is. De jonge kiemende zaadonkruiden los te trekken, een klein stukje mee te nemen en te laten uitdrogen. Eventuele grotere onkruiden worden zo mogelijk losgetrokken en zullen vervolgens uitdrogen.


 

Rijenfrezen

Voor het rijenfrezen maken wij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra gebruik van een Briviglieri rijenfrees.

Loonbedrijf en grondverzetbedrijf Koonstra, Maisrijenfrees, maisrijenfrezen, rijenfrezen
Wanneer het onkruid zich al verder ontwikkeld heeft en het onkruid niet meer met een messchoffel bestreden kan worden. Maken wij gebruik van onze Briviglieri rijenfrees.


 

Schimmelbestrijding
Voor de schimmelbestrijding in maïs maken wij loonbedrijf en grondverzetbedrijf Koonstra gebruik van Retengo Plus.

VITALER maïs is MEER opbrengst!
Schimmelbestrijding, retengo plus, bespuiting Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, zwolle, Dedemsvaart, hardenberg, Overijssel

Helminthosporium en kabatiella (oogvlekkenziekte) vormen een bedreiging voor maïsgewassen. Door heel Nederland worden regelmatig aantastingen waargenomen. Aantasting resulteert direct in opbrengstverlies. In sommige gevallen tot een reductie aan opbrengst van maar liefst 20% tot 50%.

Schimmelbestrijding, retengo plus, bespuiting Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, zwolle, Dedemsvaart, hardenberg, Overijssel  Schimmelbestrijding, retengo plus, bespuiting Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, zwolle, Dedemsvaart, hardenberg, Overijssel
 

Waarom schimmelbestrijding met Retengo Plus?


- Effectief tegen schimmels.
- Het beschermd het gewas tegen bladvlekken.
 

Vitaler gewas zorgt voor:          


- Meer opbrengst in de vorm van meer zetmeel.

- Hogere VEM - opbrengst.

- Betere afrijping, ook bij nachtvorst. 


MAÏSOOGST

Voor de maisoogst maken wij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra gebruik van een Claas 870 en een Claas 930, beide hakselaars zijn voorzien van een 6-rijïge rijonafhankelijke maisbek.


Maishakselen met Claas hakselaar en rupsdumper terra gator 2104, Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart

      
De claas 870 hebben wij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra ook dit maisseizoen voorzien van rupsen. De rupsen hebben een zeer groot draagoppervlakte, met als voordeel dat de bodem minder belast wordt. Door deze lage belasting zakt de hakselaar nagenoeg niet weg, waardoor diepe sporen, zoveel mogelijk voorkomen word. Met deze rupshakselaar kan zowel SNIJMAIS als MAISKOLVENSCHROOT gehakseld worden.

Maishakselen met Claas hakselaar op rupsen, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart    Maishakselen met Claas hakselaar op rupsen en rupsdumper, Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart

Onder normale omstandigheden wordt de maïs geoogst met hakselaars op luchtbanden in combinatie met onze Kaweco Radium silagewagens.
 

Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra aan het maishakselen

Met de Claas hakselaar en Terra Gator 2104 op rupsen,

  

Terra Gator 2104, Rupsdumper met haakarmsysteem.

Bij natte weersomstandigheden kunnen wij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra de Claas hakselaar en Terra Gator 2104 op rupsen inzetten.


Maishakselen met Claas hakselaar op rupsen en rupsdumper terra gator 2104 met haakarmsysteem, Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart

Deze Terra Gator 2104 op rupsen ( rupsdumper ) heeft als voordeel dat deze net als de hakselaar voorzien is van rupsen. Waarbij dus ook geldt net als bij de hakselaar minder bodem belasting doordat de rupsen een groot draagoppervlakte hebben. Deze Terra Gator op rupsen ( rupsdumper ) hebben wij gekocht met een grondkieper erop. Die wij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra hebben vervangen door een silagebak opbouw.

Maishakselen met Claas hakselaar op rupsen en rupsdumper terra gator 2104 met haakarmsysteem, Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart   Maishakselen met Claas hakselaar op rupsen en rupsdumper terra gator 2104 met haakarmsysteem, Loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart

Daarnaast is deze machine ook voorzien van een haak armsysteem . Op dit haak armsysteem hebben wij een silagebak gemonteerd die voorzien is van een bodemketting . Met dit door ons zelf geconstrueerd systeem is het nu mogelijk om het gehakselde product tot op een hoogte van vierenhalve meter over te laden in één van de transportwagens.

  

Dankzij deze Terra Gator 2104 op rupsen kunnen wij op deze wijze toch alle mais van het land krijgen en worden diepe sporen tot een minimum beperkt.


 

Maistransport,

Voor het transport van de maïs gebruiken wij Kaweco Radium 50 silagewagens daarnaast hebben wij ook twee vrachtwagens, deze vrachtwagens zijn voorzien van een kaweco silage opbouw met doseerwalsen. Bij deze vrachtwagens is ook een geijkt weegsysteem aanwezig.Maishakselen met Claas hakselaar met Ginaf 8x8 met kaweco silageopbouw, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart   Maishakselen met Claas hakselaar en Ginaf 8x8 met kaweco silageopbouw, loonbedrijf & grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, NIeuwleusen, Dedemsvaart


Ook voor maistransport op afstand kunnen wij u van dienst zijn. Wij bieden de mogelijkheid om maar liefst 7 volume wagens in te zetten. Zodat de capaciteit behouden kan blijven. Tevens zijn deze wagens voorzien van weeginrichting.

Ginaf 8x8 met kaweco silageopbouw, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart   Ginaf 8x8 met kaweco silageopbouw, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart  

Bij het inkuilen van maïs blijft het aanrijden één van de belangrijkste werkzaamheden.
Goed verdelen en aanrijden is de basis voor een goede kuil. Doordat wij gebruik maken
van een Holaras maisschuif kunnen wij de aangevoerde maïs in een korte tijd, zeer
efficient verdelen en aanrijden.

Maisbult verdelen en aanrijden, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart   Maisbult aanrijden en verdelen, Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart,Dalfsen, hardenberg, overijssel
 MKS hakselen

Naast het oogsten van snijmais kunnen wij ook MKS, Mais Kolven Schroot maken.
 

MKS hakselen, mais kolven schroot, maiskolvenschroot, hakselen Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsv   
Alleen de kolf word dan gehakseld en de rest van de plant blijft versnippert achter op het land. Hierdoor heb je een hoogwaardig product wat je als krachtvoer vervanger kunt gebruiken.

MKS hakselen, mais kolven schroot, maiskolvenschroot Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart   MKS hakselen, mais kolven schroot, maiskolvenschroot, hakselen Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsv


Ook is het mogelijk om eventueel kuiltoevoegingsmiddelen toe te voegen
 


Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Staphorst, Dalfsen, Zwolle,  Dedemsvaart, Hardenberg, Overijssel.