MEST

 

Om ervoor te zorgen dat de gewassen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, is bemesting ( bemesten, mest ) noodzakelijk. Ook hiervoor kunt u bij Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra terecht. Wij beschikken over meerdere bemesters.
 


Plaatsspecifiek bemesten ( rijenbemesting )

Met behulp van een nieuw ontwikkelde bouwlandbemester van Evers Agro B.V. en de GPS- techniek van Agrometius/Trimble, wordt mest toegediend op een rijenafstand van 75 cm. Later worden op diezelfde plaats waar de mest is toegediend, maïs gezaaid of aardappelen gepoot met behulp van GPS.

 

Terra gator Precisiebemesten, plaatsspecifiek bemesten,rijenbemesting 2011, Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen Dedemsvaart,dalfsen, hardenberg

 
Dit nieuwe systeem zorgt voor maximale capaciteitsbenutting. Hoe benut je de weinige mest die nog op de mais mag optimaal. Dat is de gedachte achter een nieuwe toepassing van GPS die wij hebben bedacht. Met behulp van GPS legt hij de mest in stroken van 25 cm breed en zaait midden daarboven de mais.


Terra gator precisiebemesten, rijenbemesting, plaatsspecifiek bemesten, 2011, Loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Terra gator precisiebemesten 2011 Plaatsspecifiek bemesten, rijenbemesting, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, dedemsvaart nieuwleusen, dalfsen, hardenberg, overijssel
 

Waar gaat het om: Wij blijven gewoon in twee werkgangen bemesten en zaaien, maar het bemesten doen wij wel in de vorm van een rijenbemesting. Dit is mogelijk omdat wij werken met de nieuwste techniek, het GPS gestuurd werken. Hoe werkt dat systeem? Eerst wordt, met behulp van een GPS ontvanger, het perceel ingemeten. Als dat gebeurd is wordt de machine gevuld en wordt de eerste mest uitgereden."Wij beginnen altijd in het midden" Omdat wij dan precies alle lijnen in het scherm hebben. Buitenom houden wij 24-rijen vrij zodat wij aan het eind vooral op de kopeinden het netjes kunnen afwerken en die op het eind nog lostrekken.
 

Plaatsspecifiek bemesten, rijenbemesting, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Plaatsspecifiek bemesten, rijenbemesting, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Achter de Terra gator hangt een speciale ontwikkelde bemester van Evers. Deze heeft voorop een rij woelertanden die voor de diepe bewerking zorgen. Deze staan op een afstand van 75 cm en werken op ongeveer 20 tot 25 cm. Er achter staan aan beide zijden op 8 cm uit het midden twee mesttanden. Deze werken op een diepte van ongeveer 8 cm. Daarachter zit een extra rij aanaarders en daarbij een buisrol om daarachter een voldoende vast zaaibed te verkrijgen. Na het bemesten wordt de gereden spoor opgeslagen op een memorie stick.

 

Maiszaaien 12-rijer, Plaatsspecifiek bemesten, rijenbemesting, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Maiszaaien, Plaatsspecifiek bemesten, rijenbemesting, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel


Deze wordt daarna gebruikt voor de uitwisseling met de GPS apparatuur van de zaaimachine. Het grote voordeel is dat je nu, in tegenstelling van eerder uitgedachte mest/zaaisystemen, onafhankelijk van het mesten kunt gaan zaaien. Wij kunnen dus gewoon ons normale logistieke patroon volgen. Daarbij hebben we met het zaaien ruim twee keer zoveel capaciteit als met het bemesten. Die tijd kunnen we dus gewoon benutten. In het veld is het te zien hoe de zaaimachine prachtig het spoor van de bemester volgt. De bemestingstanden zorgen voor kleine rugjes in het veld en je ziet dat het automatische stuursysteem van de GPS apparatuur de zaaikouter precies over dat spoor laat gaan.

 

 

Bemesten

Voor het bemesten ( bemesting, mest ) van uw bouw of grasland beschikken wij over twee zelfrijdende Terra Gators 2244.

 

Zodebemesten met terra gator in hondengang, zodenbemesten terra gator hondengang loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Onze Terra Gators zijn voorzien van polyester tanks met een inhoud van 15 kuub. door het geringe voertuiggewicht en het bandendrukregelsysteem is het  mogelijk om de bandendruk tijdens het rijden aan de bodem aan te passen. Hierdoor wordt bodemverdichting en gewasschade tot een minimum beperkt. Ook neemt het aantal werkbare dagen hierdoor toe. Beide machines zijn voorzien van een hondengangsysteem die ervoor zorgen dat de brede wielen door een eigen spoor gaan, waardoor het gewicht gelijkmatiger wordt verdeeld en de bodem wordt beschermd. Met de verticale zuigarm kan de tank zeer snel en efficiënt gevuld worden met mest uit de put of container.

 

Zodebemesten met terra gator, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Zodebemesten met terra gator, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel
 

Deze beide Terra Gators kunnen voorzien worden van Veenhuis zodenbemesters met een werkbreedte van 8.40 meter.

Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren met terra gator, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel
 

Ook kan deze machine uitgevoerd worden met de plaatspecifieke bouwlandbemester ( rijafstand 75 cm. ) of met een Evers Freiberger bouwlandbemester met een werkbreedte van 8 meter die voorzien is van grote aandrukrollen en sectieafsluiters om zo dubbele dosering tijdens overlappen tot een minimum te beperken. Dit afsluitsysteem zorgt er tevens voor dat het morsen op de kopakkers wordt voorkomen en het tijdens het aanvangen van een nieuwe werkgang alle mestuitmondingen gelijk tijdig mest afgeven.
 

Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren met terra gator, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren met terra gator, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 


 

Schuitemaker Robusta

Daarnaast hebben wij de beschikking over een Schuitemaker Robusta getrokken tank met een inhoud van 26 kuub,
 

Schuitemakertank 26 m3, Zodebemesten, Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren transport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Zowel de trekker als tank zijn voorzien van een bandendrukregelsysteem. Achter deze machine kan zowel een Veenhuis zodenbemester met een werkbreedte van 8.40 meter of een Evers bouwlandbemester voorzien van grote aandrukrollen met een werkbreedte van 6 meter. Deze combinatie is uitgerust met AGR-GPS bemonstering en een geijkt weegsysteem, hierdoor voldoen wij aan de wettelijke eisen om mesttransacties van leverancier naar afnemer uit te voeren. Wij kunnen dergelijke mesttransacties volledig voor u verzorgen.

 

Schuitemakertank 26 m3, Zodebemesten, Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren transport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Schuitemakertank 26 m3, Zodebemesten, Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren transport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Doordat onze schuitemakertank beschikt over een grote tankinhoud is deze tank ook goed in te zetten voor mesttransport. Dit eventueel in combinatie met één van onze mestcontainers.
 

Schuitemakertank 26 m3, mestcontainer, Zodebemesten, Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren transport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Schuitemakertank 26 m3, mestcontainer, Zodebemesten, Bouwlandbemesten bouwlandinjecteren transport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel
 

 

Mesttransport

Voor het mesttransport ( mest ) maken wij gebruik van een Ginaf vrachtwagen 8x8 voorzien van een 35 m3 mest opbouw..

 

Ginaf mesttransport 2011, Tevens ook kan deze vrachtwagen ook worden voorzien van een silagebak, mesttransport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Deze combinatie is uitgerust met AGR-GPS bemonstering en een geijkt weegsysteem, hierdoor voldoen wij aan de wettelijke eisen om mesttransacties van leverancier naar afnemer uit te voeren. Wij hebben deze vrachtwagen uitgevoerd met een 8" zuigarm, die voorzien is van een turbovuller om zo de laadtijd te verkorten. Deze zuigarm is zo geconstrueerd dat deze ook te gebruiken is voor het ledigen in bijvoorbeeld een mestcontainer.of mestkelder. Met deze combinatie is het ook mogelijk om mest over te pompen op locatie.

Mesttransport Ginaf 2011, Tevens ook kan deze vrachtwagen ook worden voorzien van een silagebak, mesttransport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   Mestcontainer lossen Ginaf, mesttransport ginaf, Tevens ook kan deze vrachtwagen ook worden voorzien van een silagebak, mesttransport, weegsysteem, AGR-GPS loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Tevens kunnen wij deze vrachtwagen voorzien van een silagebak waardoor wij deze vrachtwagen kunnen gebruiken voor de maisoogst.

 

 

Mestmixen van mestbassin / mestsilo / mestopslag

Voor het ( mest ) mixen van uw mestsilo of mestbassin maken wij Loonbedrijf en grondverzetbedrijf Koonstragebruik van een hydraulische aangedreven mestmixer.

 

Mestmixen met hydraulisch aangedreven mestmixer, geschikt voor silo of mestbasin mixen loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel

 

Met behulp van deze mixer aan de mobiele kraan kunnen wij uw mestsilo('s) of mestbassins mixen. Tijdens het mixen wordt de dunnere en dikkere fractie gemengd, waardoor er een homogeen product ontstaat. Wanneer u er voor kiest om de opslag kort voor het uitrijden te mixen, kunt u hierdoor de opslag beter leeg krijgen. Tevens zult u een constanter product uitrijden qua gehalten en dergelijke.
 

 

Vaste mest breedstrooien

Voor het verwerken van uw vaste mest beschikken wij over Bergmann breedstrooier.

Vaste mest breedstrooien, meststrooien, stalmest, kippenmest, schuimaarde, compost en groen afval . mobiele kraan met knijpbak,uitmesten van uw ( pot ) stallen loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel


De breedstrooier is een strooier die uitermate geschikt is voor het verspreiden van: stalmest, kippenmest, schuimaarde, compost en groen afval. De messen zijn gemonteerd op de horizontale vijzels en verkleinen het te strooien materiaal, zodat het vervolgens door de strooischotels in de breedte over het land wordt verspreid. Door dit strooi principe wordt het materiaal tot een minimum verkleind waardoor het snel en gelijkmatig verteert op akkers en weiden.

Doordat deze machine is voorzien van een weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te strooien. Daarnaast is het ook mogelijk plaatsspecifiek mest te verstrooien aan de hand van taakkaarten.
 

Vaste mest breedstrooien, meststrooien, stalmest, kippenmest, schuimaarde, compost en groen afval . mobiele kraan met knijpbak,uitmesten van uw ( pot ) stallen loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dedemsvaart, dalfsen, hardenberg, overijssel   


Voor het laden van een strooier maken wij gebruik van een mobiele kraan met knijpbak. Dit werkt efficient en schoon.

 


Potstal uitmesten,

Voor stallen en potstallen uitmesten maken wij Loonbedrijf en grondverzetbedrijf Koonstra gebruik van een shovel Atlas AR50 die voorzien is van mestklem met vork.

Potstal uitmesten, stal uitmesten, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dalfsen, zwolle, dedemsvaart, hardenberg, overijssel


Potstal uitmesten, stal uitmesten, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dalfsen, zwolle, dedemsvaart, hardenberg, overijssel   Potstal uitmesten, stal uitmesten, loonbedrijf en grondverzetbedrijf koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dalfsen, zwolle, dedemsvaart, hardenberg, overijssel

Vloeibare kunstmest toedienen / meststoffen spuiten,

Ook voor het toedienen van vloeibare kunstmest kunt u bij Loonbedrijf en grondverzetbedrijf Koonstra terecht.

Vloeibare kunstmest, vloeibare kunstmest bespspuiting, vloeibare meststoffen, vloeibare meststoffen spuiten, Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Koonstra, ommen, balkbrug, nieuwleusen, dalfsen, dedemsvaart, hardenberg, overijssel

Na al enige jaren aktief te zijn geweest in het toedienen van vloeibare kunstmest met de veldspuit. Zien wij dit jaar een grote toename in de vraag naar het verspuiten van vloeibare kunstmest. Dit is mede ontstaan doordat Feijen Dalfsen zich dit voorjaar aktief bezig heeft gehouden , met het onder de aandacht brengen van Powerline meststoffen bij de agrariërs in de regio.

Kunstmeststoffen toedienen met de veldspuit kent vele voordelen:

- Exacte dosering
- Exacte verdeling
- Sporenelementen zijn eenvoudig vloeibaar toe te dienen
- Vanaf medio mei 2012 sectie afsluiting ( deel breedte afsluiting ) doormiddel van GPS
- Grote werkbreedte


 

Loonbedrijf & Grondverzetbedrijf Koonstra, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen, Dedemsvaart, Dalfsen, Hardenberg, Zwolle,  Overijssel.