0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Pletten

Voor het pletten van graan maken wij gebruik van DEWA graanpletter met silobagsysteem.

Triticale dorsen in combinatie met megabagging

Het product kan gedorst worden met een hoog vochtpercentage. ( graan 17-25%)  Voor de conservering is het
belangrijk om zuur te erbij te doseren.

Triticale dorsen in combinatie met megabagging   Triticale dorsen in combinatie met megabagging

Voordelen van megabagging:

- Krachtvoer van eigen land
- Stijging van het eiwitgehalte in de melk
- Geen inkuilverliezen
- Flexibel plaatsbaar op het bedrijf
- Deegrijp geoogst waarbij afrijpingsziekten (mycotoxinen) nagenoeg uitgesloten zijn
- Vochtig pletten, dus geen drogingskosten
- Land is eerder beschikbaar voor egalisatie en herinzaai