0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Graslandonderhoud

Bodemscannen een belangrijke basis voor precisielandbouwPlaatspecifieke behandeling biedt de kans om de rendement van uw teelten te verhogen.
Zie voor meer informatie bodemscannen 

 

Graslandverzorging
Voor graslandverzorging maken wij gebruik van de Evers Grass Profi GP-620.

graslandverzorging met de Evers Grass Profi

Het doel van deze zaaimachine is niet alleen het bijzaaien maar vooral ook het onderhoud, verzorgen en in
conditie houden van het grasland.  Zie voor meer info GrassProfi 

 

Kalkstrooien
Kalkstrooien op bouw- of grasland zorgt voor een goede ph-waarde van uw grond. Dit zorgt dat de
voedingsstoffen in de bodem opneembaar blijven voor het gewas. Het kalkstrooien wordt uitgevoerd
met een Bergmann breedstrooier. Deze machine is voorzien van een weegsysteem en een GPS
systeem. Zie voor meer info strooien

kalkstrooien met Bergmann Kalkstrooier

Grasland beluchten - woelen
Voor het grasland beluchten maken wij gebruik van een He-Va Grass Tiller.

Grasland beluchten  woelen

Deze machine is bedoeld om verdichte grondlagen los te werken zowel op bestaand of doodgespoten grasland.
Waardoor de waterdoorlaat van de grond wordt verbetert en het wortelbestand zich beter kan ontwikkelen. Door
deze verbeterde bodemstructuur zal de gewas opbrengst van het betreffende perceel positief worden beïnvloed.

Grasland beluchten woelenGrasland beluchten woelenChemische onkruidbestrijding

Wij beschikken over een Agrifac zelfrijdende veldspuit met een maximale werkbreedte van 33 meter. 

gewasbescherming 1
Zie voor meer informatie gewasbescherming

gewasbescherming 3Gewasbescherming met Agrifac veldpuit