Graslandonderhoud

Graslandonderhoud

Bodemscannen een belangrijke basis voor precisielandbouwPlaatspecifieke behandeling biedt de kans om de rendement van uw teelten te verhogen. Zie voor meer
informatie bodemscannen 


Graslandverzorging
Voor graslandverzorging maken wij gebruik van de Evers Grass Profi GP-620.

graslandverzorging met de Evers Grass Profi

Het doel van deze zaaimachine is niet alleen het bijzaaien maar vooral ook het onderhoud, verzorgen
en in conditie houden van het grasland.  Zie voor meer info GrassProfi 


Kalkstrooien

Kalkstrooien op bouw- of grasland zorgt voor een goede ph-waarde van uw grond. Dit zorgt dat de
voedingsstoffen in de bodem opneembaar blijven voor het gewas. Het kalkstrooien wordt uitgevoerd
met een Bergmann breedstrooier. Deze machine is voorzien van een weegsysteem en een GPS
systeem. Zie voor meer info strooien

kalkstrooien met Bergmann Kalkstrooier

Grasland beluchten - woelen
Voor het grasland beluchten maken wij gebruik van een He-Va Grass Tiller.

Grasland beluchten  woelen

Deze machine is bedoeld om verdichte grondlagen los te werken zowel op bestaand of doodgespoten
grasland. Waardoor de waterdoorlaat van de grond wordt verbetert en het wortelbestand zich beter
kan ontwikkelen. Door deze verbeterde bodemstructuur zal de gewas opbrengst van het betreffende
perceel positief worden beïnvloed.

Grasland beluchten woelen

Chemische onkruidbestrijding
Wij beschikken over een Agrifac zelfrijdende veldspuit met een maximale werkbreedte van 33 meter. 

gewasbescherming 1

Zie voor meer informatie gewasbescherming

gewasbescherming 3Gewasbescherming met Agrifac veldpuit


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie