Rijenbemesting

Rijenbemesting

Met behulp van een nieuw ontwikkelde bouwlandbemester van Evers Agro B.V. en de GPS- techniek van 
Agrometius/Trimble, wordt mest toegediend op een rijenafstand van 75 cm. Later worden op diezelfde
plaats waar de mest is toegediend, maïs gezaaid of aardappelen gepoot met behulp van GPS.

Rijenbemesting Koonstra

Dit systeem zorgt voor maximale capaciteitsbenutting. Hoe benut je de weinige mest die nog op de
mais mag optimaal. Dat is de gedachte achter een nieuwe toepassing van GPS die wij hebben bedacht.
Met behulp van GPS legt hij de mest in stroken van 25 cm breed en zaait midden daarboven de mais.

Rijenbemesting Koonstra Rijenbemesting Koonstra

Waar gaat het om: Wij blijven gewoon in twee werkgangen bemesten en zaaien, maar het bemesten doen
wij wel in de vorm van een rijenbemesting. Dit is mogelijk omdat wij werken met de nieuwste techniek,
het GPS gestuurd werken. Hoe werkt dat systeem? Eerst wordt, met behulp van een GPS ontvanger, het
perceel ingemeten. Als dat gebeurd is wordt de machine gevuld en wordt de eerste mest uitgereden."Wij
beginnen altijd in het midden" Omdat wij dan precies alle lijnen in het scherm hebben. Buitenom houden
wij 24-rijen vrij zodat wij aan het eind vooral op de kopeinden het netjes kunnen afwerken en die op het
eind nog lostrekken.  

Achter de Terra gator hangt een speciale ontwikkelde bemester van Evers. Deze heeft voorop een rij
woelertanden die voor de diepe bewerking zorgen. Deze staan op een afstand van 75 cm en werken op
ongeveer 20 tot 25 cm. Er achter staan aan beide zijden op 8 cm uit het midden twee mesttanden. Deze
werken op een diepte van ongeveer 8 cm. Daarachter zit een extra rij aanaarders en daarbij een buisrol
om daarachter een voldoende vast zaaibed te verkrijgen. Na het bemesten wordt de gereden spoor
opgeslagen op een memorie stick.

Koonstra maiszaaien met vloeibare kunstmest  Koonstra maiszaaien met vloeibare kunstmest

Deze wordt daarna gebruikt voor de uitwisseling met de GPS apparatuur van de zaaimachine. Het grote
voordeel is dat je nu, in tegenstelling van eerder uitgedachte mest/zaaisystemen, onafhankelijk van het
mesten kunt gaan zaaien. Wij kunnen dus gewoon ons normale logistieke patroon volgen. Daarbij hebben
we met het zaaien ruim twee keer zoveel capaciteit als met het bemesten. Die tijd kunnen we dus gewoon
benutten. In het veld is het te zien hoe de zaaimachine prachtig het spoor van de bemester volgt.
De bemestingstanden zorgen voor kleine rugjes in het veld en je ziet dat het automatische stuursysteem
van de GPS apparatuur de zaaikouter precies over dat spoor laat gaan.


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie