Kortingen

Kortingen

KORTINGSREGELING VOOR LOONWERK!!

Wij waarderen onze klanten. Daarom gaan wij met behulp van een kortingsregeling, onze waardering kracht bijzetten.

Wanneer u ons uw *complete pakket van loonwerkaktiviteiten aanbiedt, levert u dit een korting op van:

0,5% indien het totale factuur bedrag (excl. BTW) van het voorgaande jaar minimaal € 5000 bedraagt.
1,0% indien het totale factuur bedrag (excl. BTW) van het voorgaande jaar minimaal € 10000 bedraagt.
1,5% indien het totale factuur bedrag (excl. BTW) van het voorgaande jaar minimaal € 20000 bedraagt.
2,0% indien het totale factuur bedrag (excl. BTW) van het voorgaande jaar minimaal € 30000 bedraagt.

*Compleet pakket loonwerkactiviteiten.
Dit houdt in dat u uw gehele pakket loonwerkactiviteiten door ons laat uitvoeren, zover wij deze in ons assortiment aanbieden.
Uitzondering zijn de werkzaamheden die u zelf uitvoert.

Dit kan op termijn toch een fiks bedrag opleveren, en aan zekerheid bijdragen voor beide partijen. De facturen dienen wel binnen
14 dagen betaald te zijn of er wordt gebruik gemaakt van automatisch incasso. Het kortingspercentage wordt op elke hiervoor in
aanmerking komende factuurregel toegepast, al dan niet over de reeds bestaande kortings percentages (bijvoorbeeld maiszaaien
en maishakselen). Er zijn een aantal diensten/ leveringen die niet voor de kortingsregeling in aanmerking komen.

Denk hierbij aan:
> zand / grond leveren
> puin leveren en-of afvoeren
> vergoedingen en- of kosten fosfaat
> afspraken
> doorbesteed werk (werkzaamheden die, in overleg, door bijvoorbeeld een collega worden uitgevoerd)Interesse?


Koloniedijk 1

7739 PA  Vinkenbuurt
0523-656584

Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie