0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Plaatsspecifiek kunstmest strooien

Plaatsspecifiek kunstmeststrooien   

Kunstmeststrooien PRECIES waar het nodig is ...
Het is van essentieel belang om méér en betere opbrengsten te behalen met een hogere kwaliteit. Een belangrijke factor hierbij is het toepassen van precisiebemesting. De meerwaarde van precisiebemesting is dat de snelheid en werkbreedte gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast kunnen meststoffen plaatsspecifiek toegepast worden. Hierdoor kan er een efficiëntere benutting gerealiseerd worden.

Kunstmest strooien plaatsspecifiek of traditioneel   Kunstmest strooien plaatsspecifiek of traditioneel

Mogelijkheden kunstmeststrooier:

. Kan plaatsspecifiek strooien met behulp van taakkaarten.
. Variabele strooibreedte vanaf 1 tot 28 meter met secties van 1 meter
. Door hydraulisch aandrijving variabel toerental van strooischotels.
. Linker en rechter strooihelft onafhankelijk variabel strooien
. Geen vermaling van meststof door speciale roerinrichting.
. Minimale overlap door RTK GPS.
. Exacte kant strooi inrichting.
. Weeginstallatie

Kijk voor een impressie kunstmeststrooien naar het onderstaande filmpje