0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Breedstrooien

Voor het verwerken van uw vaste mest beschikken wij over breedstrooier.

Meststrooien met breedstrooier

De breedstrooier is een strooier die uitermate geschikt is voor het verspreiden van: stalmest, kippenmest,
schuimaarde, compost en groen afval. De messen zijn gemonteerd op de horizontale vijzels en verkleinen het
te strooien materiaal, zodat het vervolgens door de strooischotels in de breedte over het land wordt verspreid.
Door dit strooi principe wordt het materiaal tot een minimum verkleind waardoor het snel en gelijkmatig
verteert op akkers en weiden.

Meststrooien met Bergmann breedstrooier   Meststrooien met Bergmann breedstrooier

Doordat deze machine is voorzien van een weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te strooien.
Daarnaast is het ook mogelijk plaatsspecifiek mest te verstrooien aan de hand van taakkaarten. Voor het laden
van een strooier maken wij gebruik van een mobiele kraan met knijpbak. Dit werkt efficiƫnt en schoon.

Kalkstrooien met breedtstrooier
Kalkstrooien op bouw- of grasland zorgt voor een goede ph-waarde van uw grond. Dit maakt dat de voedings-
stoffen in de bodem opneembaar blijven voor het gewas. Door periodiek kalk te strooien wordt de jaarlijkse
onttrekking van gewassen en verzuring van de bodem gecompenseerd. 

Kalkstrooien met breedstrooier

Voor het kalkstrooien maken wij gebruik van een Bergmann breedstrooier. Met deze kalkstrooier word de kalk 
doormiddel van strooischotels gelijkmatig over het land verstrooid. Doordat deze machine is voorzien van een 
weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te strooien. Daarnaast is het ook mogelijk plaats-
specifiek kalk te verstrooien aan de hand van taakkaarten.

Neem bij kalkstrooien op blijvend grasland in het voorjaar minimaal vier weken of een periode met voldoende
neerslag in acht tussen het toedienen van dierlijke mest en het kalkstrooien, zodat minimale ammoniakverliezen
optreden. 

Kalkstrooien met breedstrooier   Kalkstrooien met breedstrooier

Klik hier voor meer informatie over levering kalk.