0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Cultuurtechnisch

Naast agrarisch werk en grondverzet, richten wij ons ook op cultuurtechnisch werk. Onze machines zijn ook zeer
goed inzetbaar bij werkzaamheden voor cultuurtechniek.  Denk hierbij aan onder andere kilveren ( m.b.v. GPS ) ,
egaliseren, ploegen, cunetten uitgraven, aanleg van vijvers, aanleg en onderhoud watergangen.

maaikorven    fontana kilverblad egaliseren   

ploegen    gLADHEIDSBESTRIJDING