0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Nieuws

Naast het plaatsspecifiek mest en kalkstrooien aan de hand van taakkaarten is het nu ook mogelijk om kunstmest plaatsspecifiek te verstrooien.

Er is behoefte aan kwalitatief beter ruwvoer. Het is van essentiel belang om méér en betere opbrengsten te behalen met een hogere kwaliteit aan eiwit. Aangezien er steeds minder kunstmest gestrooid mag worden, is het noodzakelijk om te werken met een hoge nauwkeurigheid onder alle omstandigheden.

. Kan plaatsspecifiek strooien met behulp van taakkaarten.
. Variabele strooibreedte vanaf 1 tot 28 meter met secties van 1 meter
. Door hydraulisch aandrijving variabel toerental van strooischotels.
. Linker en rechter strooihelft onafhankelijk variabel strooien
. Geen vermaling van meststof door speciale roerinrichting.
. Minimale overlap door RTK GPS.
. Exacte kant strooi inrichting.
. Weeginstallatie
kunstmeststrooier.2