0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier
 

Nieuws

Net voordat de rijen zich sluiten, wordt het gras onder de mais gezaaid. Tegelijk wordt ook het onkruid geschof-
feld en de nakiemers aangepakt. 
Hierdoor kan tijdens de chemische onkruidbestrijding met een eventueel lagere dosering worden gespoten en
is het op zandgrond verplichte nagewas al direct ingezaaid.

Waarom gras onderzaaien in mais?

Maïs neemt alleen de stikstof op die het nodig heeft. Dit gebeurt hoofdzakelijk in juni en juli. De niet
opgenomen stikstof en de stikstof die via mineralisatie later in het seizoen nog vrijkomt, is gevoelig voor
uitspoeling. Om dit te beperken zaaien we een vanggewas c.q. groenbemester. Na de oogst zaaien vergroot
echter het risico op een matig ontwikkeling. Om dit te vermijden zaaien we eind juni wanneer de maïs
ongeveer 40 cm. hoog is.vlak voordat de maisrijen "dicht" staan 20 kg Italiaans Raaigras per hectare. Dit
doen wij met een pneumatische zaaimachine die tijdens het rolschoffelen het gras tussen de maïs zaait. Op
deze manier leggen we meer stikstof vast dan met een groenbemester in de herfst. Bovendien levert dit
extra organische stof. Doordat het vanggewas al goed ontwikkeld is ten tijde van de oogst, levert dit extra
draagkracht tijdens de snij- of korrelmaisoogst. Hier hebben wij in praktijk goede ervaringen mee op gedaan.

Zie voor meer info mais