0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier
 

Nieuws

Thema van deze middag is gras onderzaaien in mais met een demonstratie van onze nieuwe roterende schoffel machine met zaaiinrichting.

Op het demoveld hebben we ook verschillende variaties aangelegd zoals:

- verschillende bemesting varianten.
- mais gezaaid nadat er drijfmest rijenbemesting is toegepast
- naast de drijfmest zijn er drie verschillende vloeibare meststof combinaties aangelegd:
- 150 kg Power Basic Groei zonder P
- 150 kg Power Basic Groei zonder P met SeCo ( Selenium-Kobalt )
- 150 kg Power Basic Groei zonder P met Sporenmix ( Mn-Mo-Zn-Cu )
- bovengenoemde varianten met en zonder Bokashi
- mais gezaaid op ruggen.
- verschillende combinaties van gewasbescherming.
- variatie in grasonderzaai: tijdstippen en een strook met direct zaai van Proterra Maize.
- bodemscan.

Het resultaat van de eerst onder gezaaide velden is inmiddels zichtbaar. Daarnaast gaan we tijdens deze demo de overige velden gras
onderzaaien met onze nieuwe Busa roterende schoffel. Vanaf 2019 is het op zand- en lössgronden verplicht om vóór 1 oktober een
vanggewas te hebben gezaaid.  Dat betekent grofweg óf een vroeg oogsttijdstip en dan een vanggewas inzaaien, óf een laat kiemend
grassoort tegelijk met de mais inzaaien, óf in een vroeg stadium onderzaaien. Om hier voor volgend jaar goed op voorbereid te zijn,
hebben we deze proefvelden aangelegd die over het hele groei-seizoen nauwkeurig word gemonitord.