0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Nieuws

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als ze niet of onvoldoende
door het gewas opgenomen worden.

Dit is nadelig voor de kwaliteit van uw bodem en voor het milieu. Om stikstof uitspoeling te voorkomen is grasonderzaaien een
zeer effectieve oplossing, als udit teelt seizoen (nog) geen grasonderzaai in uw mais heeft toegepast is het verstandig om direct
na de oogst van maïs een vanggewas in te zaaien.Naast dat dit erg belangrijk is voor de kwaliteit van de bodem zoals o.a. de organische stof balans behoord het ook tot randvoor-
waarden van het GLB. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie en wordt u indirect financieel 2 keer
getroffen.