0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Nieuws

KOONSTRA voor een compleet verzorgde maisteelt 🌽

Gras onderzaaien in maïs met rolschoffel. Net voordat de rijen zich sluiten, wordt het gras onder de mais gezaaid. Tegelijk wordt ook het onkruid geschoffeld en de nakiemers aangepakt. Hierdoor kan tijdens de gewasbescherming met een eventueel lagere dosering worden gespoten en is het op zandgrond verplichte nagewas al direct ingezaaid.

Het gras onderzaaien biedt een aantal grote voordelen namelijk:

• Goed ontwikkeld vanggewas maakt een besparing op de bemesting van het volgende gewas mogelijk.
• De hoge opname van stikstof en fosfaat komt weer ten goede aan het volggewas.
• Betere draagkracht door gras onder de maïs.
• Na de oogst staat er gelijk gras. In korte tijd staat er een snee gras op.
• Gras is een goede onkruidonderdrukker.
• Het verbetert de structuur van de grond tijdens het groeiseizoen.
• Ook bij CCM of MKS een effectief vanggewas mogelijk.

Voor meer informatie kijk op grasonderzaaien