0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Nieuws

Want wie NU scant zal volgend jaar oogsten😀

Dit is de ideale periode om uw bodem met de bodemscanner in kaart te brengen.

X

Zo beschikt u ruim voor het volgende teeltseizoen over gedetailleerde informatie over uw bodem. Waarmee u dan
plaatsspecifiek het betreffende perceel kunt behandelen, bemesten en-/ of bekalken. ( ook voor grasland ) Een gezonde
bodem is van belang voor het slagen van een goed en gezond gewas.

Zie voor meer informatie Precisielandbouw