0523-656584 info@koonstra.eu | contactformlier

Nieuws

Koonstra realiseert zich wat voor impact het Coronavirus op werkend Nederland heeft.

 De gezondheid van onze medewerkers en klanten staat altijd voorop, daarom worden de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwlettend gevolgd en opgevolgd.
Omdat veel van de werkzaamheden die wij uitvoeren onderdeel uitmaken van de voedselketen valt loonwerk ook onder de zogeheten cruciale beroepen.

Om deze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen tegen dit extreme virus.

Wij kunnen eigenlijk alle voor ons voorkomende werkzaamheden uitvoeren zonder dat wij persoonlijk contact met onze opdrachtgevers hebben. Om persoonlijk contact tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te vermijden, vragen wij u, bij het opgeven van werkzaamheden zoveel mogelijk informatie te verstrekken.

Het is ons doel dat het werk uitgevoerd kan worden zonder dat er persoonlijk contact met de opdrachtgever is
Het werkt vaak erg verduidelijkend als er een tekening van de percelen of werkzaamheden wordt gemaakt, deze tekening kan dan eenvoudig per email aan ons worden gestuurd zodat wij die aan de uitvoerende medewerker kunnen meegeven.

Extra maatregelen die wij handteren om verspreiding van het virus tot een minimum te beperken:
- Zelf koffie meenemen. (Niet bij opdrachtgevers in huis of kantine koffiedrinken of eten)
- Geen bijrijders mee in voertuigen. Leg dit ook uit aan uw kinderen.

Wij hopen met deze maatregelen deze onzekere tijd door te komen. Als er nadere maatregelen getroffen moeten worden zullen wij dit via onze website en social media bekend maken.

Met vriendelijke groet,
Loon- en grondverzetbedrijf Koonstra BV.
en medewerkers